01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استفاده از اسپور قارچ piriformospora indica به عنوان یک منبع جدید پروبیوتیک در جوجه های گوشتی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
قارچ، پرو بیوتیک
سال 1395
پژوهشگران سعید خلجی(استاد راهنما)

چکیده

به منظور بررسی اثر استفاده از اسپور قارچ piriformospora indica بر عملکرد جوجه های گوشتی.....