01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کود دی آمونیوم فسفات بعنوان مکمل فسفر بر قابلیت هضم جیره و عملکرد بره های نر نژاد مهربان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
دی آمونیوم فسفات ، دی کلسیم فسفات
سال 1394
پژوهشگران سعید خلجی(استاد مشاور)

چکیده

دی آمونیوم فسفات یک کود مورد مصرف در زراعت است که....