01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر آلفا کوله کلسیفرول در جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
لفا کوله کلسیفرول، جوجه های گوشتی
سال 1392
مجله پژوهشهای علوم دامی ایران
پژوهشگران سعید خلجی

چکیده

آزمایشی برای بررسی افزودن اثر 1- آلفا کوله کلسیفرول بر عملکرد جوجه های گوشتی.....