14 مرداد 1399
محبوبه ضرابي

محبوبه ضرابی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملی ملایر، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-خاکشناسی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سینتیک رهاسازی فسفر برخی از خاک باغات انگور شهرستان ملایر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سینتیک رهاسازی، فسفر، باغ انگور، ملایر
سال 1394
پژوهشگران محبوبه ضرابی ، بهنوش فرخزاده

چکیده

بررسی واکنش های رهاسازی در خاک در طی زمان جهت اطلاع از مقدار فسفر فراهمی برای گیاه و احتمال ورود فسفر به رواناب از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این تحقیق مطالعه سرعت رهاسازی فسفر در ده نمونه از خاک های باغات انگور شهرستان ملایر در دو عمق (0-30) و (30-60) سانتی متر با استفاده از سه عصاره گیر کلرید کلسیم، اسید مالیک، و اسید اگزالیک 0.01 مولار در مدت زمان 72 ساعت بود. بعد از گذشت 72 ساعت مقدار فسفر ازاد شده در عمق A بین 34.4-660-2 و عمق B بین 29.1-454.7 میلی گرم در کیلوگرم متغییر بود. فسفر تجمعی ازاد شده بوسیله شش معادله سینتیکی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که رهاسازی فسفر در خاک ها با استفاده از اسید اگزالیک بیشترین مقدار را دارد.