شوراهای پژوهشی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی

شوراهای پژوهشی، نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه هستند. این شوراها دارای یک ساختار سلسله‌مراتبی‌اند که در رأس آن‌ها "شورای پژوهشی دانشگاه" قرار دارد؛ و دیگر شوراها، مانند: شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، و ... به نوعی، زیر مجموعه آن می‌باشند.

Skip Navigation Links.
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
مدیر تحصیلات تکمیلی
شورای معاونت آموزشی
Collapse شورای معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاهشورای معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه
Collapse کمیته ترفیع دانشگاهکمیته ترفیع دانشگاه
Collapse کمیته ترفیع دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستکمیته ترفیع دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
شورای ترفیع گروه مهندسی طبیعت
شورای ترفیع مهندسی محیط زیست
شورای ترفیع گروه شیلات
شورای ترفیع گروه مرتع و آبخیزداری
Collapse کمیته ترفیع دانشکده کشاورزیکمیته ترفیع دانشکده کشاورزی
شورای ترفیع گروه فضای سبز
شورای ترفیع گروه علوم دامی
شورای ترفیع گروه علوم و مهندسی خاک
شورای ترفیع گروه تولید و ژنتیک گیاهی
Collapse کمیته ترفیع دانشکده فنی مهندسیکمیته ترفیع دانشکده فنی مهندسی
شورای ترفیع گروه مهندسی مواد وسرامیک
شورای ترفیع گروه مهندسی مکانیک
شورای ترفیع گروه مهندسی معدن
شورای ترفیع مهندسی برق
شورای ترفیع گروه مهندسی کامپیوتر
Collapse کمیته ترفیع دانشکده عمران ومعماریکمیته ترفیع دانشکده عمران ومعماری
شورای ترفیع مهندسی معماری
شورای ترفیع گروه مهندسی عمران
Collapse کمیته ترفیع دانشکده علوم پایهکمیته ترفیع دانشکده علوم پایه
شورای ترفیع گروه زیست شناسی
شورای ترفیع گروه شیمی
شورای ترفیع گروه فیزیک
Collapse کمیته ترفیع دانشکده ریاضی و آمارکمیته ترفیع دانشکده ریاضی و آمار
شورای ترفیع گروه علوم کامپیوتر
شورای ترفیع گروه آمار
شورای ترفیع گروه ریاضی
Collapse کمیته ترفیع دانشکده ادبیات و علوم انسانیکمیته ترفیع دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه علوم ورزشی
شورای ترفیع معارف اسلامی
شورای ترفیع گروه مدیریت بازرگانی
شورای ترفیع گروه فلسفه و کلام اسلامی
شورای ترفیع گروه علوم تربیتی
شورای ترفیع گروه زبان انگلیسی
شورای ترفیع گروه روانشناسی
شورای ترفیع گروه حقوق
شورای ترفیع گروه دروس عمومی و تربیت بدنی