01 خرداد 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اکسایش بیس نفتول ها با کاتالیزگر نانو ذرات مغناطیسی Cu(II) وNHPI زیر پرتو خورشید و LED
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
MNP Cu(II)و بیس نفتول ها
سال 1397
پژوهشگران اعظم شیری ، حامد بحیرایی

چکیده

در این مقالهاکسایشبیس نفتول ها در حضورMNP Cu(II) و کمک کاتالیزگر آلیN-هیدروکسی فتالیمید به وسیله یH2O2و اکسیژن هوا زیر پرتو خورشید وLEDمورد بحث و بررسی قرار گرفته است.