01 تیر 1403
حسن ملكي

حسن ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
دینامیک نمادین دو بعدی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیستم های دینامیکی گسسته، نقاط متناوب، مدار چگال و دینامیک نمادین
سال 1395
پژوهشگران حسن ملکی ، مسیب زهره وند

چکیده

در این مقاله، یک دینامیک نمادین دو بعدی را معرفی و سپس خاصیت های دینامیکی آن را به کمک تعریف کردن متر مناسبی روی آن، مورد مطالعه قرار می دهیم. این سیستم دارای خاصیت هایی غیر معمول در نظریه سیستم های دینامیکی گسسته است. برای مثال، این سیستم دینامیکی از هر دوره تناوبی، ناشمارا نقطه متناوب دارد. به علاوه، دارای ناشمارا نقطه غیر متناوب و ناشمارا مدار چگال نیز می باشد.