01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تغذیه ای اسیدیفایر کننده بر پارامتر های عملکردی و بیوشیمیایی جوجه های گوشتی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
اسیدیفایر کننده - پارامتر های عملکردی و بیوشیمیایی-جوجه های گوشتی
سال 1392
پژوهشگران مهدی هدایتی ، میلاد منافی ، مجتبی یاری

چکیده

نگرانی درباره افزایش مقاومت باکتری های بیماری زا و ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک ها، پرورش دهندگان طیور را وادار به استفاده از جایگزین های مناسب نظیر اسیدیفایرها کرده است. اسیدیفایرها با کاهشpH خوراک و دستگاه گوارش، شرایط محیطی را برای میکروارگانیسم های بیماری زای روده نامناسب می سازد. استفاده از اسیدیفایرها علاوه بر کنترل و تثبیت میکروفلور روده منجر به افزایش ترشح اسید کلریدریک و آنزیم های پروتئاز، بهبود ضریب تبدیل خوراک، بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و بطور کلی بهبود سلامت عمومی دستگاه گوارش می شود. از طرفی یکی از موارد مهم در صنعت مرغ گوشتی، پرورشی با صرفه اقتصادی است. از آنجا که70 درصد از هزینه های طیور مربوط به هزینه های تغذیه ایی می باشد، افزایش پتانسیل هضم و جذب در طیور گوشتی سبب بهبود پارامترهای عملکردی و سلامتی در طیور می شود. در این طرح، اسیدی کردن خوراک و آب طیور با هدف کاهش حضور باکتری های بیماریزای حساس بهpH پایین و نیز بهبود عملکرد تغذیه ایی پرنده (هضم و جذب) پیشنهاد می گردد. از طرفی بررسی ها نشان داده اند که اسیدیفایر ها نقش محرکی را در رشد و بهبود ضریب تبدیل نیز ایفا می کنند. همچنین باکتری های موجود در مسیر آب مرغداری ها (لوله ها و اتصالات آبی) و نیز بیوفیلم موجود در لوله های آب در کاهش اثر بخشی داروها و عدم کارایی و موفقیت واکسن ها اثرگذارند که بهره گیری از اسیدیفایر ها در کاهش حضور این باکتری ها و اثر بخشی بهتر دارو ها و واکسن ها اثرات مستقیم می گذارد. یکی از اسیدیفایرهای موجود در ایران می باشد که به دو شکل پودر و مایع بوده که از 6 اسید آلی و ترکیبات جانبی تشکیل شده است. این مطالعه با هدف پرورش جوجه های گوشتی با بکارگیری ترکیب اسیدیفایر در خوراک مصرفی جوجه های گوشتی در مقادیر 0 و 250 و 500 و 1000گرم در تن مطرح شده است، که علاوه بر بررسی اثرات اسیدیفایر، بهترین دوز مصرفی این ترکیب برای طیور گوشتی را نیز نمایان می سازد.