01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط بین رفتارهای تجزیه پذیری شکمبه ای منابع فیبرعلوفه ای با ساختارهای ملکولی FTIR درتغذیه گوسفند
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Fodder fiber sources, degradability, nutrients, FTIR
سال 1402
پژوهشگران مجتبی یاری ، سعید خلجی

چکیده

مطالعه حاضر به منظور ارتباط بین رفتارهای تجزیه پذیری شکمبه ای منابع فیبرعلوفه ای با ساختارهای ملکولی FTIR درتغذیه گوسفند طراحی گردید. منابع فیبر علوفه ای شامل کاه ،سیلاژذرت ویونجه بودند.آزمایشات ترکیبات شیمیایی ، وکیسه گذاری برروی نمونه ها انجام شد. همچنین طیف سنجی FTIR با استفاده از دستگاه JASCO FT/IR- 4200 انجام شد. نتایج نشان داد که همبستگی منفی و نسبتا بالایی بین پتانسیل تجزیه پذیری ماده خشک به کربوهیدرات های ساختاری و همچنین کربوهیدرات های کل وجود داشت این به این معناست که هرچقدر کربوهیدرات های ساختاری و کربوهیدرات های کل نمونه ها بالاتر باشد پتانسیل تجزیه پذیری پایین می آید.