01 تیر 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی استفاده از لیزوفسفاتدیک مرکب در تغذیه جوجه های گوشتی بصورت پلت و آردی و تعیین معادل انزژی آن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
لیزو فسفاتیدیک، جوجه های گوشتی، سطوح انرژی
سال 1395
پژوهشگران سعید خلجی(استاد راهنما) ، میلاد منافی(استاد مشاور) ، مجتبی یاری(استاد مشاور)

چکیده

آزمایشی بمنظور بررسی استفاده از لیپیدول در تغذیه جوجه های گوشتی در شکل های فیزیکی پلت و آردی و تعیین معادل انرژی آن صورت گرفت. جهت انجام این آزمایش، 2160 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 18 تیمار، 6 تکرار و 20 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در هر تکرار استفاده گردید. دان در تیمارهای یک تا 9 بصورت آردی و تیمارهای ده تا هجده بشکل پلت آماده ارائه شد. درطول دوره آزمایش میزان خوراک مصرفی بصورت روزانه و وزن کشی جوجه ها بصورت هفتگی صورت گرفت و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. در سنین 7 و 21 روزگی 2 قطعه جوجه از هر پن کشتار و قسمت دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم آن برای اندازه گیری فعالیت آنزیم های لیپاز و فسفولیپاز روده ای برداشته شد. در پایان دوره آزمایش به ازای هر واحد آزمایشی دو قطعه جوجه وزن و سپس کشتار شدند. وزن لاشه، سینه، ران، کبد، چربی محوطه بطنی و طول دئودنوم، ژئوژنوم و ایلئوم اندازه گیری و نسبت وزن اجزای لاشه به وزن لاشه محاسبه شد. به منظور بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی از قبیل میزان کلسیم، فسفر، تری گلیسرید، کلسترول، LDL، HDL و VLDL پلاسما در هر واحد آزمایشی از دو قطعه جوجه در سنین 7 و 42 روزگی خونگیری بعمل آمد. از جوجه های کشتار شده نمونه های کبد در زمان کشتار بلافاصله درون کرای تیوب قرار داده شد و به درون مخزن ازت مایع انتقال یافت. نتایج بدست آمده نشان داد که معادل انرژی به ازای هر کیلوگرم لیپیدول برای صفت افزایش وزن در سنین 14، 21، 28 و 35 روزگی به ترتیب حدود 75، 93، 94 و 71 هزار کیلوکالری برآورد گردید. معادل انرژی به ازای هر کیلوگرم لیپیدول برای صفت خوراک مصرفی در سنین7، 14، 21، 28، 35 و 42روزگی به ترتیب حدود 24، 85، 71، 161، 115 و 61 هزار کیلوکالری برآورد گردید و معادل انرژی به ازای هر کیلوگرم لیپیدول برای صفت ضریب تبدیل غذایی در سنین7، 28، 35 و 42روزگی به ترتیب حدود 17، 132، 62 و 28 هزار کیلوکالری برآورد گردید.