31 خرداد 1403
مسيب زهره وند

مسیب زهره وند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی-هندسه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی (آلفا، بتا)-متریک های تعمیم یافته از نوع لندسبرگی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
متریک فینسلری ، (آلفا،بتا)-متریک های نعمیم یافته ، متریک لندسبرگی ، متریک بروالدی
سال 1396
پژوهشگران مسیب زهره وند ، حسن ملکی

چکیده

به سادگی می توان اثبات کرد که هر متریک فینسلری بروالدی، یک متریک فینسلری لندسبرگی است. اما بررسی این مسئله که آیا یک متریک فینسلری لندسبرگی وجود دارد که بروالدی نباشد؟ یک مسئله باز و قدیمی در هندسه فینسلر است که به نام مسئله unicorn معروف است. در این طرح پژوهشی ما به دنبال بررسی مسئله unicorn روی نوع خاصی از متریک های فینسلری به نام (آلفا، بتا)-متریک های تعمیم یافته هستیم. در واقع (آلفا، بتا)-متریک های تعمیم یافته ای را مطالعه می کنیم که لندسبرگی هستند.