31 خرداد 1403
مسيب زهره وند

مسیب زهره وند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی-هندسه
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه دینامیک‎های همسانریختی ها روی رویه ها
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سیستم های دینامیکی، همسانریختی، عدد چرخشی، مجموعه چرخش، رویه ها
سال 1397
پژوهشگران حسن ملکی(استاد راهنما) ، مسیب زهره وند(استاد مشاور)

چکیده

مفهوم عدد دروان برای یک همسانریختی حافظ جهت روی دایره توسط پوانکاره معرفی شد. او نشان داد که این مفهوم بسیار کاربردی و مفید است. طبیعی بود که این مفهوم را برای ابعاد بالاتر نیز تعمیم داده شود. مجموعه دوران به عنوان تعمیمی از عدد دروان یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه همسانریختی های روی چنبره دو بعدی است که اطلاعات خوبی درباره دینامیک ان همسانریختی به ما می دهد. سوال اصلی در این زمینه این است که تحت چه شرایطی یک نقطه با مختصات های گویا در مجموعه دروان بوسیله یک مدار متناوب مشخص میشود؟ در این پایان نامه، ما با مطالعه دینامیکهای همسانریختی ها روی رویه ها به بررسی جواب این سوال و موارد بیشتری می پردازیم.\\ %}