31 خرداد 1403
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
اعداد خوشه ای گراف‎ های ناجابجایی گروه های خاص
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گراف ناجابجایی، عدد خوشه ای گراف، گروه ساده مینیمال
سال 1392
پژوهشگران رشید رضایی(استاد راهنما) ، سعید باقری (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

فرض کنیم G گروهی غیر آبلی باشد. گراف ناجابجایی گروه G که با نماد Γ_G نشان داده می شود عبارتست از گرافی که مجموعه رئوس آن عناصر غیر مرکزی گروه G می باشند و دو رأس در این گراف مجاورند اگر وفقط اگر با هم جابجا نشوند. در گراف ساده Γ ماکزیمم اندازه زیرگراف کامل Γ را عدد خوشهای گراف Γ می نامیم و آن را با نماد ω(Γ) نمایش می دهیم. در این پایان نامه قصد داریم ضمن معرفی کامل گراف ناجابجایی و بررسی خواص اساسی این گراف، تمام گروههای غیر حل پذیر مانند G با عدد خوشه ای کمتر یا مساوی 57 را رده بندی کنیم که در آن 57 عدد خوشهای گراف ناجابجایی گروه خطی خاص تصویری PSL(2,7) می باشد