31 خرداد 1403
سعيد باقري (بازنشسته)

سعید باقری (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر-کیلومتر 4 جاده اراک-دانشگاه ملایر- دانشکده علوم ریاضی- گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی جبر
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
کدهای Z_2Z_4-جمعی هم وزن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کدهای جمعی هم وزن، کدهای دوگان، نگاشت گری.
سال 1394
پژوهشگران رشید رضایی(استاد راهنما) ، سعید باقری (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه کدهای Z2Z4 - جمعی هم وزن را مورد مطالعه قرار می دهیم و نشان می دهیم که تصویر یک کد Z2Z4 هم فاصله، یک کد هم فاصله ی دودویی است و همچنین تصویر یک کد Z2Z4 جمعی هم وزن، با بخش دودویی غیربدیهی، یک کد هم وزن دودویی خطی است. ساختار و وزن های ممکن برای همه ی کدهای Z2Z4 - جمعی هم وزن را توصیف می کنیم و به طور کلی نشان می دهیم که یک کران پایین برای مینیمم فاصله ی کدهای دوگان از کدهای جمعی یک وزن به دست می آید.