31 خرداد 1403
سعيد باقري (بازنشسته)

سعید باقری (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر-کیلومتر 4 جاده اراک-دانشگاه ملایر- دانشکده علوم ریاضی- گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی جبر
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
ساختار کدهای Z_2Z_2^s-جمعی ماتریس مولد و توازن سنجی و کران روی مینیمم فاصله
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کدهای جمعی، کدهای Z_2Z_4 - خطی، کدهای Z_2Z_2^s - جمعی.
سال 1396
پژوهشگران رشید رضایی(استاد راهنما) ، سعید باقری (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

کدهای جمعی Z2Z4 به عنوان نوع خاصی از کدهای جابجایی، جایگاه بسیار مهمی در مطالعات اخیر، در مورد نظریه کدگذاری جبری پیدا کرده اند. این خانواده از طرفی شبیه کدهای دودیی، و از طرف دیگر مشابه کدهای چهارتایی می باشد. اخیراً ساختار جبری کدهای جمعی Z2Z4 - جمعی و دوگان آنها تعریف شده اند. در این مقاله ساختار جبری کدهای جمعی Z2Z2^s - جمعی را بررسی می کنیم. کد تعمیمی طبیعی از کدهای جمعی Z2Z4 - جمعی هستند. بعلاوه فرم استاندارد ماتریس مولد و توازن سنجی کدهای Z2Z2s - جمعی را ارائه می دهیم. همچنین دو کران روی مینیمم فاصله کدهای جمعی Z2Z2^s بیان نموده و آنها را مقایسه می کنیم.