فراخوان شرکت اساتید در انتخاب پژوهشگر برتر گروه، دانشکده و دانشگاه ملایر

شنبه / 21 مهر 1397

اساتیدی که تمایل به شرکت در انتخاب پژوهشگر برتر را دارند، حداکثر تا 5آبان ماه 1397 فرصت دارند که فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر سال 1397 گروه ، دانشکده و دانشگاه ملایر را که در سامانه پژوهشی قسمت فرمها و آیین نامه ها ، قرارداده شده است را تکمیل به گروه مربوطه تحویل دهند و دانشکده ها هم تا 10آبان فرمهای تکمیل شده را پس از بررسی و امتیاز دهی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند. لازم به ذکر است که فعالیتهای پژوهشی سالهای 1396 شمسی و 2017میلادی در امتیازدهی لحاظ می شوند و همچنین فرمهایی که پس از 10 آبان ماه، ارسال شوند، مورد بررسی قرار نمی گیرند. توجه: سامانه پژوهشی جهت دریافت فعالیتهای پژوهشی باز می باشد.

پژوهشگران دارای بیشترین استناد و همچنین مقاله چاپ شده در مجلات 10 درصد بالای WOS

شنبه / 21 مهر 1397

به اطلاع اساتید گرامی می رساند که در هفته پژوهش، از اساتیدی که دارای بیشترین استناد(ازسال 2016 به بعد) و همچنین مقاله چاپ شده در مجلات 10 درصد بالای WOS بنام دانشگاه ملایر می باشند، تقدیر خواهد شد، در صورت داشتن مقاله با شرایط فوق درخواست خود را، حداکثر تا 10 آبان 1397 با ارائه مستندات لازم به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایید.

بایگانی خبرها