مهلت تسويه حساب پژوهانه سال 1395

شنبه، 16 تیر 1397
 

به اطلاع اساتيد گرامي مي رساند كه مهلت نهايي هزينه كرد گرنت سال 1395 تا پايان شهريورماه 1397 مي باشد، و در صورت عدم هزينه كرد يا عدم تمايل به هزينه پژوهانه، اساتيد مي توانند حداكثر تا 31 شهريور ماه نسبت به واريز الباقي گرنت پژوهشي(مانده حساب گرنت پژوهشي بانك رفاه كارگران) به شماره حساب ذيل اقدام و جهت تسويه كامل پژوهانه سال 1395 با همراه داشتن اصل فيش واريزي و پرينت حساب، به مديريت پژوهشي دانشگاه مراجعه نمايند. لازم به ذكر مي باشد كه فاكتورهايي كه داراي تاريخ بعد از 31 شهريور ماه 1397 باشد،جهت تسويه گرنت سال 1395، مورد قبول نخواهد بود. شماره حساب اعتبارات هزينه اي دانشگاه ملاير: بانك ملي - 0111524267003

 
 
 

مهلت ارائه فعاليتهاي پژوهشي جهت محاسبه امتيازات براي دريافت پژوهانه سال 1397

سه‌شنبه، 28 فروردین 1397
 

با توجه به آغاز روند محاسبه امتيازات براي دريافت سومين گرنت پژوهشي، به اطلاع اساتيد گرامي مي رساند كه تا تاريخ 31 ارديبهشت 1397 سامانه پژوهشي باز و آماده دريافت كليه فعاليتهاي پژوهشي(مقاله، كتاب و ...) مي باشد و از اين تاريخ به بعد ، سامانه بسته مي شود تا امتيازات پژوهشي جهت محاسبه گرنت پژوهشي سال 1397 محاسبه گردد و يادآور مي شود كه از اول خرداد تا آخر شهريور ماه امكان ارائه پژوهش جديد در سامانه پژوهشي، نخواهد بود. لذا توصيه مي شود كه اساتيد گرامي در اسرع وقت نسبت به بارگذاري كليه فعاليتهاي پژوهشي خود، در سامانه اقدام نمايند تا دچار مشكل نشوند.

 
 

شيوه نامه اجرايي يكسان سازي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ملاير

پنجشنبه، 25 آبان 1396
 

به اطلاع اساتيد گرامي مي رساند كه شيوه نامه اجرايي يكسان سازي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ملاير كه در 15 ابان ماه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه ملاير رسيد در سامانه پژوهشي قسمت فرمها و آيين نامه ها قرارداده شده است و از اول آذرماه 1396 امتيازدهي كليه فعاليت هاي پژوهشي اعضاء براساس اين شيوه نامه صورت خواهد گرفت. مبناي تدوين اين شيوه نامه براساس آيين نامه ارتقاي وزارت عتف بوده و در صورت تغيير و يا بروز شدن آيين نامه ارتقا وزارتي اين شيوه نامه نيز بروزرساني مي شود. با اجراي اين شيوه نامه ، مشكلات قبلي در خصوص متفاوت بودن امتيازدهي كميته ترفيع و حوزه پژوهشي دانشگاه برطرف مي شود.

    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.