مهلت تسویه حساب پژوهانه سال 1395

شنبه / 16 تیر 1397

به اطلاع اساتید گرامی می رساند که مهلت نهایی هزینه کرد گرنت سال 1395 تا پایان شهریورماه 1397 می باشد، و در صورت عدم هزینه کرد یا عدم تمایل به هزینه پژوهانه، اساتید می توانند حداکثر تا 31 شهریور ماه نسبت به واریز الباقی گرنت پژوهشی(مانده حساب گرنت پژوهشی بانک رفاه کارگران) به شماره حساب ذیل اقدام و جهت تسویه کامل پژوهانه سال 1395 با همراه داشتن اصل فیش واریزی و پرینت حساب، به مدیریت پژوهشی دانشگاه مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد که فاکتورهایی که دارای تاریخ بعد از 31 شهریور ماه 1397 باشد،جهت تسویه گرنت سال 1395، مورد قبول نخواهد بود. شماره حساب اعتبارات هزینه ای دانشگاه ملایر: بانک ملی - 0111524267003

شیوه نامه اجرایی یکسان سازی فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ملایر

پنجشنبه / 25 آبان 1396

به اطلاع اساتید گرامی می رساند که شیوه نامه اجرایی یکسان سازی فعالیت های پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ملایر که در 15 ابان ماه به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ملایر رسید در سامانه پژوهشی قسمت فرمها و آیین نامه ها قرارداده شده است و از اول آذرماه 1396 امتیازدهی کلیه فعالیت های پژوهشی اعضاء براساس این شیوه نامه صورت خواهد گرفت. مبنای تدوین این شیوه نامه براساس آیین نامه ارتقای وزارت عتف بوده و در صورت تغییر و یا بروز شدن آیین نامه ارتقا وزارتی این شیوه نامه نیز بروزرسانی می شود. با اجرای این شیوه نامه ، مشکلات قبلی در خصوص متفاوت بودن امتیازدهی کمیته ترفیع و حوزه پژوهشی دانشگاه برطرف می شود.

بایگانی خبرها