شیوه نامه اجرایی انتخاب پژوهشگران برتر استان همدان 1401

شنبه / 28 آبان 1401

شیوه نامه اجرایی انتخاب پژوهشگران برتر استان همدان 1401

تفاهم نامه الگوی اجرای طرح دستیار فناوری

شنبه / 21 خرداد 1401

تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه ملایر و پارک علم و فناوری استان همدان

طرح دستیار فناوری

شنبه / 24 اردیبهشت 1401

این طرح در راستای بهبود توانمندی دانشجویان، آموزش مهارتهای مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی با راهبری و « طرح دستیار فناوری » در عرصه فناوری و نوآوری برای دانشجویان پیشنهاد می شود. طرح حاضر تحت عنوان هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک علم و فناوری در هر استان برنامه ریزی شده است. این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل گیری دانشگاه جامعه محور و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص، تنظیم و برنامه ریزی شده است.

بایگانی خبرها