پرداخت تشويق مقالات شش ماهه دوم 1396

شنبه، 29 اردیبهشت 1397
 

اساتيد گرامي جهت دريافت تشويق مقالات چاپ شده در مجلات علمي معتبر، تا 15خرداد ماه مهلت دارند تا نسبت به تكميل فرم تشويق مقالات كه بر روي سامانه پژوهشي قراردارد، اقدام و سپس فرم مربوطه را پس از تاييد در گروه و دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند. ضمنا بارگذاري مقاله در سامانه پژوهشي و همچنين محاسبه مبلغ ريالي مقدار تشويقي هر مقاله ،جهت دريافت تشويق مقالات الزامي مي باشد. تشويق مقالات چاپ شده در شش ماهه دوم سال 1396 ، در اين دوره قابل پرداخت مي باشد. ضمنا سامانه پژوهشي تا 15 خرداد ماه جهت دريافت فعاليت هاي پژوهشي اساتيد، باز مي باشد.

 
 

كارگاه آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي

شنبه، 22 اردیبهشت 1397
 

به اطلاع اساتيد گرامي مي رساند كه كارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي (نحوه هزينه كرد و تسويه حساب گرنت پژوهشي، تعيين اعتبار مجلات علمي لاتين و فارسي ، تشكيل هسته هاي پژوهشي ، انواع طرح هاي پژوهشي و ... ) روز دوشنبه مورخ 31 ارديبهشت ماه ساعت 12 الي 13/30 در آمفي تئاتر دانشكده علوم پايه برگزار مي گردد. علاقه مندان مي توانند جهت ثبت نام به سامانه مديريت دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه ملاير، مراجعه نموده و با وارد نمودن نام كاربري (كد ملي) و كلمه عبور (شماره شناسنامه) وارد سامانه شده و دوره مورد نظر را ثبت نام نمايند. ضمنا اين دوره داراي امتياز فرهنگي نيز مي باشد.

 
 

مهلت ارائه فعاليتهاي پژوهشي جهت محاسبه امتيازات براي دريافت پژوهانه سال 1397

سه‌شنبه، 28 فروردین 1397
 

با توجه به آغاز روند محاسبه امتيازات براي دريافت سومين گرنت پژوهشي، به اطلاع اساتيد گرامي مي رساند كه تا تاريخ 31 ارديبهشت 1397 سامانه پژوهشي باز و آماده دريافت كليه فعاليتهاي پژوهشي(مقاله، كتاب و ...) مي باشد و از اين تاريخ به بعد ، سامانه بسته مي شود تا امتيازات پژوهشي جهت محاسبه گرنت پژوهشي سال 1397 محاسبه گردد و يادآور مي شود كه از اول خرداد تا آخر شهريور ماه امكان ارائه پژوهش جديد در سامانه پژوهشي، نخواهد بود. لذا توصيه مي شود كه اساتيد گرامي در اسرع وقت نسبت به بارگذاري كليه فعاليتهاي پژوهشي خود، در سامانه اقدام نمايند تا دچار مشكل نشوند.

 
 

شيوه نامه اجرايي يكسان سازي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ملاير

پنجشنبه، 25 آبان 1396
 

به اطلاع اساتيد گرامي مي رساند كه شيوه نامه اجرايي يكسان سازي فعاليت هاي پژوهشي اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه ملاير كه در 15 ابان ماه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه ملاير رسيد در سامانه پژوهشي قسمت فرمها و آيين نامه ها قرارداده شده است و از اول آذرماه 1396 امتيازدهي كليه فعاليت هاي پژوهشي اعضاء براساس اين شيوه نامه صورت خواهد گرفت. مبناي تدوين اين شيوه نامه براساس آيين نامه ارتقاي وزارت عتف بوده و در صورت تغيير و يا بروز شدن آيين نامه ارتقا وزارتي اين شيوه نامه نيز بروزرساني مي شود. با اجراي اين شيوه نامه ، مشكلات قبلي در خصوص متفاوت بودن امتيازدهي كميته ترفيع و حوزه پژوهشي دانشگاه برطرف مي شود.

    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.