پرداخت هزینه جهت استفاده از مرکزپردازش اطلاعات

پنجشنبه / 09 اسفند 1397

به اطلاع می رساند که جهت استفاده از مرکز پردازش اطلاعات دانشگاه(HPC)، متقاضیان از اول مهر ماه 1397 ، می توانند با تکمیل فرم مربوطه، که در قسمت فرمها و آیین نامه ها(قسمت آیین نامه حق بالاسری) قابل مشاهده است، و پرداخت هزینه های مربوطه، اقدام نمایند.

بایگانی خبرها