کارگاه مدرسه زمستانه اخلاق در پژوهش

سه‌شنبه / 05 اسفند 1399

کارگاه

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

دوشنبه / 06 بهمن 1399

https://labsnet.ir/

روند اخذ پایه ترفیع سالیانه

یکشنبه / 02 آذر 1399

پایه ترفیع سالیانه

معرفی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و خدمات آن

یکشنبه / 11 آبان 1399

اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

طرح های پژوهشی خاتمه نیافته و دارای تاخیر

شنبه / 03 آبان 1399

طرح های پژوهشی دارای تاخیر زمانی

فهرست نشریات نامعتبر (Blacklist Journal) وزارت علوم

چهارشنبه / 02 مهر 1399

فهرست نشریات نامعتبر

فهرست نشریات نامعتبر (Blacklist Journal) وزارت بهداشت

چهارشنبه / 02 مهر 1399

فهرست نشریات نامعتبر

بایگانی خبرها