آیین‌نامه‌های پژوهشی

صفحه نخست /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

آیین نامه نشریات علمی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه جدید مجلات علمی  
2 اکسل اطلاعات مجله های جدید جهت وارد کردن عنوان مجله در سامانه پژوهشی  

آخرین اصلاحات در سقف هزینه کردها برای پژوهانه و طرح های پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 فایل آخرین اصلاحات در سقف هزینه کردها آذر ماه 1397  

شیوه نامه یکسان سازی امتیاز دهی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه ملایر

 عنواندریافت فایل
1 فایل نحوه امتیاز دهی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی  

زمینه تحقیقاتی

 عنواندریافت فایل
1 نمونه فرم برنامه و زمینه تحقیقاتی اعضای هیات علمی مهر ماه 1396  

فایلهای مربوط به آیین نامه حق بالاسری فعالیتهای پژوهشی و هزینه های آزمایشگاهی

 عنواندریافت فایل
1 فایل آیین نامه حق بالاسری فعالیتهای پژوهشی  
2 هزینه های مربوط به استفاده از مرکز HPC  
3 فرم استفاده از مرکز HPC  

آیین نامه و فرمهای جدید مورد نیاز شرکت در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه جدید شرکت در همایشهای علمی بین المللی خارج از کشور 1398  
2 فرمهای جدید مورد نیاز جهت شرکت در همایش های بین المللی خارج از کشور  
3 فرم درخواست ارز جهت شرکت در کنفرانسهای خارجی و معرفی به سفارتخانه ها  

راهنمای کلی انواع طرحهای پژوهشی دانشگاه ملایر

 عنواندریافت فایل
1 انواع طرح های پژوهشی دانشگاه ملایر  

فرم ها و آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشگاه ملایر

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه و شیوه نامه اجرایی تشکیل هسته های پژوهشی  
2 کاربرگ درخواست تشکیل هسته های پژوهشی در دانشگاه ملایر  
3 فرم ارائه طرح پژوهشی تجهیزاتی کاربردی(مخصوص هسته های پژوهشی دانشگاه)  
4 فرم ارائه طرح پژوهشی فنآورانه(مخصوص هسته های پژوهشی دانشگاه)  
5 فرم خام قرارداد اجرای طرح های پژوهشی برگرفته از هسته پژوهشی  

فرم و آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه های مربوط به استفاده از فرصت مطالعاتی  
2 فرم تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی توسط اعضای هیات علمی  
3 آیین نامه اصلاح شده فرصت مطالعاتی وزارت علوم 1389  
4 شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت مهر1397  
5 قرارداد استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور در موسسات و سازمانها  

راهنمای تاسیس شرکت دانش بنیان و آیین نامه های مربوطه

 عنواندریافت فایل
1 دستورالعمل تاسیس شرکت دانش بنیان توسط عضوهیات علمی با مشارکت دانشگاه  
2 خلاصه آیین نامه تشکیل شرکت دانش بنیان  
3 آئین نامه ارزیابی شرکت دانش بنیان  
4 تسهیلات وام به شرکت دانش بنیان  
5 مستندات قانونی برای تاسیس شرکت دانش بنیان  

روند گردش کار سال 1395

 عنواندریافت فایل
1 مراحل گام به گام تسویه گرنت پژوهشی دانشگاه ملایر  
2 مراحل گام به گام تسویه حساب و تصویب طرحهای پژوهشی  
3 مراحل چاپ کتب اعضای هیات علمی  
4 روند گردش کار سمینار داخلی  

آیین نامه های وزارت علوم و هیات امنا

 عنواندریافت فایل
1 آئین نامه جدید ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها- 11تیرماه 95  
2 آیین نامه ایجاد مرکزنوآوری-آذر ماه 1395  
3 آیین نامه تشکیل قطب های علمی در دانشگاه ملایر با حمایت وزارت علوم  
4 آیین نامه ساماندهی ماموریتهای خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها مصوبه هیات امنا  

فرم ها و آیین نامه گرنت سال 1395

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه گرنت دانشگاه ملایر 12آبان 1395  
2 بازنگری آیین نامه گرنت دانشگاه ملایر1397  
3 بازنگری قرارداد گرنت سال1397  
4 فرم اصلی هزینه کرد گرنت پژوهشی(فرم تسویه قسط اول/ دوم)  
5 فرم درخواست پرداخت قسط مرحله دوم گرنت پژوهشی پس از تسوبه قسط اول  
6 قرار داد پرداخت حق التحقیق یا حق الزحمه به دانشجو یا همکار ، از اعتبار گرنت پژوهشی  
7 شرکت درسمیناریا کارگاه آموزشی دانشجویان با استفاده از گرنت اساتید  
8 فرم تقاضای خرید حمایتی تجهیزات پژوهشی ازپژوهانه با مشارکت دانشگاه  
9 فرم ضربدری جهت کسورات کارمزد ناشی از انتقال وجه کارت به کارت و اینترنتی وغیره  
10 فرم پرداخت مالیات حق التحقیق  
11 فرمهای موردنیازجهت متقاضیان گرنت دانشکده ها  
12 نکات مهم جهت استفاده از کارت گرنت پژوهشی دانشگاه ملایر  
13 فرم هزینه کردهای بدون فاکتور از اعتبار گرنت پژوهشی  
14 فرم تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت تابستانه از محل گرنت  
15 متمم قراردادگرنت پژوهشی سال 1396  

آیین نامه های مربوط به تخلفات پژوهشی

 عنواندریافت فایل
1 ابلاغ اجرای قانون پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی 1397  
2 پیش نویس اجرای قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 1396  
3 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 1396  
4 دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی سال 1393  
5 منشور اخلاق پژوهشی  
6 بخشنامه جدیددر خصوص ترتیب اسامی در مقالات برگرفته ازپایان نامه  
7 فرم درخواست صدور کد اخلاق در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه ملایر  
8 بخشنامه ممنوع بودن صدور کد اخلاق برای طرحها و پایان نامه های اجرا شده  

راهنمای استفاده ازسامانه، موارد و فیلم های آموزشی و راهنماها

 عنواندریافت فایل
1 نحوه وارد کردن مقالات  
2 نحوه ویرایش مقالات برگشت داده شده  
3 نحوه وارد کردن اطلاعات در سامانه پژوهشی- فیلم  
4 اعتبار سنجی مقالات معتبر داخلی- فیلم  
5 اعتبار سنجی مقالات معتبر خارجی- فیلم  
6 راهنمای تعیین میزان ارجاعات(H-index)  

آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایشهای علمی دانشگاه ملایر

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایشهای علمی مصوب 1397 وزارت علوم  
2 آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایشهای علمی مصوب 1393 وزارت علوم  
3 چک لیست فرآیند برگزاری همایش های ملی  
4 فرم درخواست برگزاری همایش های ملی داخلی دانشگاه  
5 پروپوزال همایش  
6 پرسشنامه ارزیابی درخواست برگزاری همایش ها  
7 مکاتبات ضروری دبیران علمی و اجرایی همایش های ملی داخلی دانشگاه  
8 دفترچه راهنمای اجرایی کنفرانس ها و همایش های ملی دانشگاه ملایر  
9 دفترچه راهنمای تکمیل پروتال همایش برای دبیران علمی و اجرایی  
10 راهنمای نویسندگان برای ارسال مقاله  
11 فرمت پیشنهادی نگارش مقاله  
12 فرمت پیشنهادی تنظیم پاورپوینت  
13 فرمت پیشنهادی تنظیم پوستر  
14 فرم ارزیابی همایش های برگزار شده توسط دبیران علمی و اجرایی  
15 فرم درخواست فیپای کتاب الکترونیکی مربوط به همایش  
16 قرارداد سیویلیکا با همایشهای دانشگاه ملایر  

لیست نشریات فارسی علمی دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت (داخلی)

 عنواندریافت فایل
1 لیست نشریات جهان اسلام  
2 فهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  
3 فهرست نشریات معتبر ولغو اعتبار شده داخلی وزارت علوم در دی ماه 1395  
4 فهرست نشریات معتبر ولغو اعتبار شده داخلی وزارت علوم در خردادماه 96  
5 فهرست نشریات معتبر ولغو اعتبار شده داخلی وزارت علوم در آذرماه 1396  
6 نشریات معتبر بهمن ماه 1396  
7 مجلات معتبر وزارت علوم اردیبهشت 1397  
8 مجلات معتبر وزارت علوم اردیبهشت 1398  
9 لیست مجلات ISC و ضریب تاثیر مجلات (1399)  

لیست نشریات نامعتبر

 عنواندریافت فایل
1 لیست نشریات نامعتبر خارجی- وزارت علوم - اسفند ماه 1396  
2 فهرست نشریات نامعتبر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دی ماه 1395  
3 فهرست نشریات علمی نامعتبر (1399) وزارت علوم  
4 فهرست نشریات نامعتبر وزارت بهداشت (2020)  

لیست مجلات خارجی معتبر علمی با نمایه SCOPUS و JCR

 عنواندریافت فایل
1 SCOPUS 2020  
2 JCR 2016  
3 AIF 2016  
4 فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی  
5 JCR 2017  
6 AIF 2017  
7 AIF & MIF 2018  
8 JCR - 2018  

پرسشنامه پژوهشگربرتر دانشکده و دانشگاه ملایر وآیین نامه پژوهشگر برتر کشوری

 عنواندریافت فایل
1 فرم نهایی پرسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر سال 1398  
2 فرم پرسشنامه پژوهشگر برتر سال 1397 گروه، دانشکده و دانشگاه  
3 پرسشنامه معرفی پژوهشگران برگزیده کشوری و استانی  
4 آیین نامه انتخاب پژوهشگربرتر کشوری مهر ماه 1396  
5 درصدتوزیع امتیازات، در فعالیت های پژوهشی مشترک(طرحهای پژوهشی ، مقاله سال 1395)  

آیین نامه تشویق مقالات

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه تشویق مقالات-(وزارت علوم)  
2 فرم درخواست پرداخت تشویق مقالات(دی ماه 1397)  

فرم های جدید مربوط به تألیف/ترجمه کتب اعضای هیات علمی دانشگاه ملایر آذرماه1395

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه ملایر آذرماه1395  
2 فرم مشخصات ترجمه کتاب جهت گرفتن استعلام  
3 شماره حساب جهت واریز هزینه استعلام تکراری نبودن ترجمه کتاب  
4 فرم درخواست تالیف وتدوین/ترجمه کتاب از طرف هیات علمی به گروه و دانشکده  
5 پرسشنامه ارزیابی کتاب توسط گروه و دانشکده فرد متقاضی  
6 فرم داوری کتب تالیفی و تدوینی اعضای هیات علمی  
7 فرم داوری کتب ترجمه ای اعضای هیات علمی  

آیین نامه و فرمهای مورد نیاز شرکت در همایش های داخلی

 عنواندریافت فایل
1 فرمهای شرکت در همایش های داخلی  
2 فهرست همایش های داخلی ثبت شده در ISC  
3 آیین نامه نحوه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های معتبر داخلی با ارائه مقاله  

آیین نامه طرح های تحقیقاتی داخل و خارج از دانشگاه

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی دانشگاه ملایر سال1398 (فعلا اجرایی نشده است.)  
2 پرسشنامه طرح تحقیقاتی - بخش 1  
3 پرسشنامه طرح تحقیقاتی - بخش 2 اصلی  
4 قرارداد اجرای طرح های پژوهشی با موسسات خارج ازدانشگاه ملایر سال 1397  
5 فرم درخواست تمدید و تغییر در بندهای مالی طرح تحقیقاتی  
6 آئین نگارش طرحهای پژوهشی دانشگاه ملایر  
7 قسط طرح تحقیقاتی  
8 فرم درخواست خاتمه طرح پژوهشی  
9 اکسل اطلاعات مجله ها  
10 فرم درخواست صدور کد اخلاق در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه ملایر  
11 فرم صورت حساب و هزینه کرد طرح های پژوهشی