مهندسی کامپیوتر

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/مهندسی کامپیوتر

داور  گيوكي
مهندسي كامپيوتر
فني مهندسي
حوزه تحقیق: كامپيوتر
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
حميدرضا  افتخاري
مهندسي كامپيوتر
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي