مهندسی کامپیوتر

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/مهندسی کامپیوتر

حميدرضا  افتخاري
مهندسي كامپيوتر
فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي