مهندسي مكانيك

تعداد اعضاء : 6 نفر

 نام عضو
1 حميد رضا حيدري
2 محمود مرادي
3 مهدي كاظمي
4 علي شهرجردي
5 مهدي حسيني
6 فرشاد اكبري پناه

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.