25 مرداد 1401
مهدي قبولي

مهدی قبولی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی در کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی امکان کلنیزاسیون برخی گیاهان دارویی با استفاده از قارچ اندوفیت Piriformospora indica
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
گیاهان دارویی، اندوفیت، کلنیزاسیون
سال 1393
پژوهشگران مهدی قبولی ، مجید رستمی ، مجتبی یاری

چکیده

تنوع آب و هوائی و وجود فصول چهارگانه در ایران, پوشش گیاهی متنوع و بسیار غنی را درکشور ما بوجود آورده است، به طوریکه گاهی در یک پهنه رویشی محدود، انواع گوناگونی از گیاهان را میتوان مشاهده کرد. این پدیده زمینه مساعدی را برای تحقیق و بررسی در مورد خواص مختلف این گیاهان از جمله خواص داروئی و شیمیائی آنها فراهم می سازد. گیاهان دارویی همیشه بخشی از فرهنگ بشر بوده اند و توانایی درمان بیماری های مختلف را دارند. قارچ های اندوفیت با استفاده از مکانیسم های مختلف مانند افزایش سطح جذب و همچنین تسهیل انتقال عناصر غذایی سبب بهبود رشد و نمو گیاه می گردند. قارچ اندوفیت P. indica سبب تحریک رشد بسیاری از گونه های گیاهی از جمله گیاهان دارویی گردیده و همچنین مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی را افزایش می دهد. این پژوهش به بررسی امکان کلنیزاسیون ریشه برخی از گیاهان دارویی خصوصا گیاه سنبل الطیب به عنوان یک گیاه دارویی توسط قارچ P. indica و مطالعه تاثیر احتمالی آن در بهبود رشد گیاهان مذکور می پردازد. بدین منظور آزمایشی گلخانه ای در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ملایر انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که قارچ P. indica قادر به کلنیزاسیون ریشه گیاهان سنبل الطیب و شیرین بیان می باشد و تلقیح با قارچ سبب افزایش رشد و زیست توده (بیوماس) گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان شاهد گردید. با توجه به این نتایج به نظر می رسد سنبل الطیب و شیرین بیان نیز از میزبان های این قارچ محسوب می شود و تاثیر احتمالی قارچ در افزایش رشد آنها می تواند امکان بررسی های بیشتر و خصوصا تاثیر احتمالی قارچ در افزایش ماده موثره دارویی این گیاهان را فراهم آورد.