01 تیر 1403
حسين رجائي شريف آبادي

حسین رجائی شریف آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی-گروه علوم دامی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تغذیه دام
تلفن: +98-9137243262
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر خیساب ذرت بعنوان یک منبع اسید الی در جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اسید الی/ جوجه های گوشتی/خیساب ذرت
سال 1400
پژوهشگران سعید خلجی ، مهدی هدایتی ، حسین رجائی شریف آبادی

چکیده

شربت خیساب ذرت برای جوج ههای گوشتی بعنوان یک منبع اسید الی در این پژوهش استفاده شده است.