01 تیر 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر خیساب ذرت بعنوان یک منبع اسید الی در جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اسید الی/ جوجه های گوشتی/خیساب ذرت
سال 1400
پژوهشگران سعید خلجی ، مهدی هدایتی ، حسین رجائی شریف آبادی

چکیده

شربت خیساب ذرت برای جوج ههای گوشتی بعنوان یک منبع اسید الی در این پژوهش استفاده شده است.