شوراي پژوهشي دانشگاه

تعداد اعضاء : 3 نفر

 نام عضوسمت در شورا
1 غلام حسين حيدري معاونت پژوهشي
2 اكبر سازوار مدير پژوهشي
3 جمال ابوالحسني كارشناس پژوهشي

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.