علوم خاك(خاك شناسي)

تعداد اعضاء : 7 نفر

 نام عضو
1 مريم بيات وركشي
2 سهيلا سادات هاشمي
3 زهرا وارسته خانلري
4 شهريار مهدوي
5 معصومه قنبري
6 محبوبه ضرابي
7 حسين رضايي

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.